13
جولای

نرخ ارز بین بانکی در 23 تیر 99

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۳ ارز افزایشی و نرخ ۱۱ ارز کاهش یافت.

به گزارش افکارنیوز،

نرخ ۴۷ ارز بین بانکی امروز در حالی از سوی بانک مرکزی اعلام شد که نرخ ۲۳ ارز افزایشی و نرخ ۱۱ ارز کاهش یافت.

کاهش نرخ 11 ارز در بازار بین بانکی
کاهش نرخ 11 ارز در بازار بین بانکی
کاهش نرخ 11 ارز در بازار بین بانکی