21
ژوئن

جزئیات تصمیم جدید ارزی وزارت صنعت/ ثبت‌سفارش شرکتهای صادراتی منوط به بازگشت ارز شد

✅ با توجه به الزاماتی که برای رفع تعهدات ارزی به خصوص کالاهای اساسی وجود دارد، مقرر شد فرایند مربوط به رفع تعهدات ارزی از زمان انتقال ارز از سوی بانک مرکزی انجام شود. زیرا اعضای کارگروه تنظیم بازار معتقدند تأمین ارز به معنی نشستن وجوه ارزی به حساب ارزی دینفعان نیست و چون این موضوع زمان بر است، قرار شد برای رفع تعدات ارزی و جریمه هایی که برای تأخیر آن در نظر گرفته شده، از زمان انتقال ارز از سوی بانک مرکزی این تاریخ محاسبه شود.

✅ ارایه خدمات ثبت سفارش و سایر خدمات دولتی به شرکتهایی که صادرات داشته ولی ارز خود را بر نمی گردانند، منوط به برگشت ارز صادراتی شد.

✅ متقاضیانی که توانایی خرید اعتباری دارند نیز می توانند، بعدا و با دریافت اسناد از طرف خارجی ، کالا را ترخیص و طی زمان معینی ارز را دریافت کند. این دسته از متقاضاین باید درخواست خود را به دییرخانه گارگروه ویژه مستقر در وزارت صمت، ارایه کنند.