25
آگوست

کارت بازرگانی ۲۱۰۰ صادرکننده متخلف تعلیق شد

رئیس سازمان توسعه تجارت از تعلیق کارت بازرگانی ۲۱۰۰ صادر کننده متخلفی که رفع تعهد ارزی آن‌ها صفر بود، خبر داد.

 حمید زادبوم با بیان اینکه، کسانیکه رفع تعهد ارزی انجام نداده اند در دو گروه تولیدی و بازرگانی دسته بندی کردیم گفت: برای واحدهای تولیدی مقرر کردیم تا آخر شهریور مهلت داشته باشند به رفع تعهد ارزی در تعامل با بانک عامل خود اقدام کنند در غیر این صورت ۳۱ شهریور کارت بازرگانی آن‌ها تعلیق می‌شود.

وی افزود: در حوزه بازرگانی، کارت بازرگانی ۲ هزار و ۱۰۰ صادر کننده‌ای که صفر درصد تعهد ارزی داشتند تعلیق شد، در این حوزه صادرکنندگانی که تا ۳۰ درصد ایفای تعهد ارزی داشتند اگر تا ۱۵ شهریور تعهد ارزی آن‌ها رفع نشود در این روز کارت آن‌ها تعلیق می‌شود و صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی آن‌ها ۳۱ تا ۶۹ درصد است در تاریخ ۳۱ شهریور و در صورت ایفا نشدن بقیه تعهد ارزی، کارت بازرگانی شأن تعلیق می‌شود.

رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: البته ما کارت‌های بازرگانی را ابطال نکردیم بلکه فعلاً تعلیق کردیم تا در صورت اعلام بانک مرکزی مبنی بر ایفای تعهد ارزی، دوباره کارت آن‌ها فعال شود این تصمیم بر اساس نظر کارگروه پایش رفتار تجاری، اتاق بازرگانی، گمرک و وزارت صمت اجرایی شد.

زادبوم افزود: در ماده ۱۰ آئین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات آمده، اگر کسی کارت بازرگانی گرفت و سو رفتار تجاری داشت می‌توان کارت این فرد را تعلیق یا ابطال کرد از این رو ما در هماهنگی با اتاق بازرگانی و بانک مرکزی و براساس صورتجلسه با اتاق بازرگانی و گمرک ایران، ایفا نشدن تعهدات ارزی را سو رفتار تجاری تشخیص دادیم لذا کسی که مطابق منویات کمیته ماده (۲)، رفع تعهد ارزی نکند رفتار او به منزله سو رفتار تجاری است و باید برای تعلیق کارت بازرگانی این فرد تصمیم بگیریم.