• 07632254334
  • info@tfatrade.com
  • 08:00-16:00

صادرات

صادرات کالا در اصطلاح لغوی به معنای انتقال كالا و یا ارسال کالا از جايی به جای ديگر می باشد، اما در پروسه فعالیت های تجاری و بازرگانی منظور از صادرات کالا، خروج كالا از قلمرو گمركی كشورجهت ارسال به سایر کشورها می باشد.

Language
× چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟