24
جولای

محمدیان

یکی از تجربیات بسیار خوب من در زمینه تجارت همکاری با شرکت تجارت فربود آرمان بوده که با دخالت تیم پشتیبانی بسیار قوی این شرکت، توانستیم بدون هیچ مشکلی فرایند کار خود را پیش ببریم.