24
جولای

مقصودلو

برای بنده بیشتر از انجام امور تجاری ، نحوه ی برخورد و شخصیت کاری شرکت همکار مهم بوده و پس از آشنایی با شرکت تجارت فربود آرمان توانستم تجربیات بسیار خوبی را کسب کنم.